Παλαιά γαλλικά (fro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

desfremer

→ δείτε τη λέξη desfermer