Ουσιαστικό

επεξεργασία

defect (en)

  • ελάττωμα
    free of defects - απαλλαγμένος από ελαττώματα

Συνώνυμα

επεξεργασία

(πληροφορική)

defect (en)