Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

dati (io)Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

dati (sr)

  • λατινική γραφή του датиΣερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

dati (sh)