ενικός         πληθυντικός  
détestation détestations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

détestation (fr) θηλυκό