Ουσιαστικό

επεξεργασία

cute-hoorism (en) (συνήθως μόνο στον ενικό αριθμό)