Άνοιγμα κυρίου μενού

Παλαιά γαλλικά (fro) από το 842 έως το 1400 Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cuer αρσενικό

  1. η καρδιά
  2. η σκέψη