ενικός         πληθυντικός  
cruise cruises

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

cruise (en)

Δείτε επίσης

επεξεργασία