Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

corps 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

corps (fr)