Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

convey (en)