Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

compañeras (es)