Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

compañera (es)