Δείτε επίσης: cohésion

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

cohesion (en)