Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

chineză (ro) θηλυκό