Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

character class < → δείτε τις λέξεις character και class

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

character class (en)

Συνώνυμα επεξεργασία

Υπερώνυμα επεξεργασία

Υπώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία