Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

chameaux (fr)