ενικός         πληθυντικός  
carburant carburants

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

carburant (fr) αρσενικό