Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ενικός πληθυντικός
capricorno capricorni

capricorni (it)