Βολαπούκ (vo) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

buk (vo)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

buk 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

buk (pl) αρσενικό