Τουρκικά (tr) Επεξεργασία

  Επίθετο Επεξεργασία

bozuk (tr)

Αλλόγλωσσα παράγωγα Επεξεργασία