Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

biologi (io)Σουηδικά (sv) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

biologi (sv)