Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

basiricò (scn)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία