Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bacilicò (scn)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία