Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

baile (es)

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

baile (gd)