Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

aver (en)

Βενετικά (vec)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

aver (vec)