Δείτε επίσης: Attic

  Ετυμολογία

επεξεργασία
  • Από τα νεοκλασικά κτήρια με αετωματική πρόσοψη που ήταν διακοσμημένη κατά τον "αττικό" τρόπο. Συνεκδοχικά ονομάστηκε έτσι και ο χώρος πίσω από το αέτωμα.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

attic (en)