Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
archbishop archbishops

  Ουσιαστικό επεξεργασία

archbishop (en)

Συγγενικά επεξεργασία