Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα aprezi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας aprezas aprezanta aprezata
αόριστος aprezis aprezinta aprezita
μέλλοντας aprezos aprezonta aprezota
υποθετική aprezus - -
προστακτική aprezu - -

aprezi (eo)