Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

antepenultimate (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

antepenultimate (en)