Ουσιαστικό

επεξεργασία

antepenultimate (en)

  Επίθετο

επεξεργασία

antepenultimate (en)