ρήμα antaŭzorgi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας antaŭzorgas antaŭzorganta antaŭzorgata
αόριστος antaŭzorgis antaŭzorginta antaŭzorgita
μέλλοντας antaŭzorgos antaŭzorgonta antaŭzorgota
υποθετική antaŭzorgus - -
προστακτική antaŭzorgu - -

antaŭzorgi (eo)

  1. προβλέπω
  2. προλαμβάνω