ενικός         πληθυντικός  
agency agencies

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

agency (en)

 1. το πρακτορείο, γραφείο ή εταιρεία που παρέχει διάφορων υπηρεσιών ειδικά για την αντιπροσώπευση τρίτων
  a news agency - πρακτορείο ειδήσεων
  a travel agency - ταξιδιωτικό πρακτορείο
 2. η υπηρεσία, ένα κρατικό τμήμα που παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία
  government agencies - κρατικές υπηρεσίες
  Central Intelligence Agency (CIA) - Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών
 3. (επίσημο) η μεσολάβηση, ως αποτέλεσμα της δράσης κάποιου ή κάτι
  through the agency of a friend - με τη μεσολάβηση ενός φίλου
 4. (φιλοσοφία, νευροεπιστήμη) ο αυτοκαθορισμός, ο αυτοπροσδιορισμός, η αυτοδραστικότητα, η αυτόβουλη δράση, ο προσδιορισμός των αναγκών του από το ίδιο το άτομο, δυνατότητα να διαμορφώνει απόψεις και στόχους, να προσδιορίζει μεθόδους δράσης, τρόπους συμπεριφοράς κτλ.
  individual/national/political agency - ατομικός/εθνικός/πολιτικός αυτοκαθορισμός
  free agency - ελευθερία αυτοπροσδιορισμού

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία