Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

afterwards < afterward + -s. Μορφολογικά αναλύεται σε after + -wards

  Επίρρημα επεξεργασία

afterwards (en)