Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

afrykanerski 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

afrykanerski (pl) αρσενικό