Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

XHTML < Extensible Hypertext Markup Language

  Συντομομορφή επεξεργασία

XHTML (en) αρκτικόλεξο

Υπερώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • XHTML στην αγγλική Βικιπαίδεια