Δείτε επίσης: rak

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < rak

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /rak/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak (pl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak (sk)  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak θηλυκό

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], [2]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak αρσενικό ή θηλυκό

  • Familienforschung in Westpreußen, ανακτήθηκε στις 20/8/2023 [3], [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak αρσενικό ή θηλυκό

  • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [5]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [6]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Rak < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Rak αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (M-R), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (M-R), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [7]