Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (de) ουδέτερο  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (nl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro (pt)  Ετυμολογία

επεξεργασία
Montenegro < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Montenegro αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [1]