Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Luftfahrt (de) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία
→ δείτε τη λέξη  Luft