Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Hohn (nds)