Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

EriΦινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Eri < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Eri αρσενικό ή θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], φύλλο Miehet kaikkiΣλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Eri < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Eri αρσενικό ή θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία

  • Priimki (A-F), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (A-F), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [2]