Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Chania (en)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Chania (de) ουδέτερο, μόνο στον ενικό