Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /bəɹˈkiːnə ˈfɑsoʊ/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (eu)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /buʁ.ki.na fa.so/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (fr) αρσενικό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (da)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /buɾˌkina ˈfaso/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (it)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /burˌki.nə ˈfa.zu/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (ca)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /burˌki.naː ˈfaː.soː/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (nl)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈburkinɒfɒzoː/

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (hu)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /burˈki.na ˈfa.sɔ/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (pl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (sv)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (tr)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /burkɪna faso/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (cs)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (fo)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈburkinɑ ˈfɑso/

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Burkina Faso (fi)