Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

2019-nCoV < 2019 + nCoV

  Συντομομορφή επεξεργασία

2019-nCoV συντομογραφία