Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθήματος επεξεργασία

-τῆρα αρσενικό