Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθήματοςΕπεξεργασία

-τῆρα αρσενικό