Δείτε επίσης: ώσπου

  Ετυμολογία gkm

επεξεργασία
ὥσπου < από τη φράση ἕως ὅπου

  Σύνδεσμος

επεξεργασία

ὥσπου