Δείτε επίσης: ώσπου

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία gkm επεξεργασία

ὥσπου < από τη φράση ἕως ὅπου

  Σύνδεσμος επεξεργασία

ὥσπου