Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἱεροτελῶ < ἱερο- + τελῶ με τύπους όπως στα -έω ρήματα: ἱεροτελέω

  Ρήμα επεξεργασία

ἱεροτελῶ

Ρηματικοί τύποι επεξεργασία

  • ἱεροτελεῖ (γ' πρόσωπο ενεστώτα)
  • (Χρειάζεται επεξεργασία)

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία