Ετυμολογία

επεξεργασία
Ἐλευθέριον < ἐλευθερία + -ιον • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ἐλευθέριον θηλυκό