Ρηματικός τύπος

επεξεργασία
ἔστησα
→ δείτε τη λέξη  ἵστημι