Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐάν < εἰ + ἂν

  Σύνδεσμος επεξεργασία

ἐάν και ἤν