Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἁρμόνιον < (μαρτυρείται από το 1886)[1] → και δείτε τη λέξη αρμόνιο

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἁρμόνιον ουδέτερο

  Αναφορές επεξεργασία

  1. σελ. 151, Τόμος Α΄ - Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. (1900) Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Τόμοι: 2 (Εισαγωγή,@anemi). Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου