Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀνακουφίζω < ἀνά + κουφίζω

  Ρήμα επεξεργασία

ἀνακουφίζω