Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀγρέλλιν < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀγρέλλιν ουδέτερο

  • (λαχανικό, φυτό) σπαράγγι
    ※  15ος αιώνας Λεόντιος Μαχαιράς, Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν, Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Τόμος 2 σελ.@books-google @georgakas.lit.auth.gr
    καὶ ὁ βαχλιώτης του ἐζήτησεν λάδιν νὰ βάλλη εἰς τ' ἀγρελλία, καὶ ἐλησμόνησαν ν' ἀγοράσουν καὶ τὰ χανουτία ἐσφαλίσαν ὅτι ἦτον ἀργά· καὶ ὁ ρήγας ἐγδέχετο νὰ τὰ φέρουν ἁμπρὸς του· θωρῶντα πῶς δὲν τὰ ἐφέραν, εἶπεν – εἰς τ' ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦτα τ' ἀγρελλία φέρνετέ τα! Καὶ ὁ βαχλιώτης εἶπέν του: ἀφέντη, λάδιν δὲν ἔχουν, καὶ οἱ μυροψοί ἐσφαλίσαν, καὶ πῶς ἐλησμονῆσαν νὰ φέρουν ἀνωρὰς καὶ ὡς ἔχουν συμπαθίον.

Συγγενικά επεξεργασία

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

  • ἀγρελλία (ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία